EKONOMIKA / Bydlení

Popis: Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
25.1.2021

Dlužníků v městských bytech výrazně ubylo

Valašské Meziříčí

Ke konci loňského roku evidovala valašskomeziříčská radnice 24 nájemců městských bytů, kteří dohromady dlužili na nájemném 143 tisíc Kč. Ve srovnání s rokem 2015 je to pokles o 52 bydlících dlužníků a částku 840 tisíc Kč.

Valašské Meziříčí vlastní 434 bytů, které jsou rozděleny do kategorií: Byty zvláštního určení, Byty v režimu dostupného a sociálního bydlení a Byty komerčního typu. Z uvedeného počtu bytů pak radnice ke konci roku 2020 evidovala dluh na nájemném u 5,5 % nájemců. „Jednalo se 24 osob, které v souhrnu dlužili částku 143 tisíc korun. Ještě loni v létě se přitom jednalo o jednou tolik nájemníků s dlužnou částkou 202 tisíc a v roce 2015 dokonce o 76 nájemníků a částku 903 tisíc korun,“ vypočítala místostarostka Zdislava Odstrčilová. Za výrazným poklesem dluhů na nájemném stojí aktivní práce města s dlužníky. „Naší prioritou je, aby dluhy nenarůstaly a dlužníci své závazky plnili. Odbor sociálních věcí dostává také každý měsíc od správce městských bytů přehled takzvaných bydlících dlužníků a dluhy na nájemném se snaží řešit hned při jejich vzniku. Dlužníkům nabízíme poradentství či nastavení splátkových kalendářů,“ uvedla místostarostka Odstrčilová a doplnila: „K dlužníkům přistupujeme tak, že do tíživé finanční situace se může dostat prakticky kdokoliv a pokud má snahu ji řešit aktivně, je třeba mu nabídnout vhodné varianty.“ Nové smlouvy o nájmu bytu uzavírá Valašské Meziříčí na dobu 3 měsíců. V případě, že nájemce neplní smluvní podmínky, není mu smlouva prodloužena.

Od roku 2019 má pak město k dispozici mimo jiné nová pravidla pro sociální byty. „Jejich prostřednictvím aktivně podporujeme různé cílové skupiny, jimiž jsou senioři, osoby se zdravotním postižením či ohrožené sociální exkluzí, matky samoživitelky nebo lidé bez přístřeší. Tedy skupiny obtížněji se zapojující na komerčním trhu s bydlením. Do režimu sociálního bydlení vstupují vždy dobrovolně a zároveň musí mít motivaci ke změně své situace,“ vysvětlila Jarmila Mužíková, vedoucí odboru sociálních věcí valašskomeziříčské radnice. Aktuálně město registruje 33 žádostí o přidělení bytu v režimu dostupného bydlení, 110 v režimu bytů zvláštního určení a 8 v režimu sociálního bydlení.

Kategorie městských bytů:

Byty zvláštního určení (161 bytů) – pro poživatele starobního důchodu nebo osoby, pokud nejsou poživateli starobního důchodu, které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod. Dále osoby, kterým byla přiznána invalidita II. nebo III. stupně a potřebují bezbariérové nebo nízko bariérové bydlení.

Byty v režimu dostupného a sociálního bydlení (250 bytů) – pro osoby znevýhodněné na volném trhu s bydlením, s nízkými příjmy, nízkými sociálními kompetencemi, ohrožené sociálním vyloučením a osoby zařazené do projektu Pilotní ověření sociálního bydlení ve Valašském Meziříčí.

Byty komerčního typu (23 bytů) – v budovách školských zařízení a sportovních areálů, byty v centru města (na náměstí).

Autor / zdroj: Jakub Mikuš

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Auta brání v práci popelářům, strážníci budou řidiče stojící v zákazu pokutovat

Strážnici městské policie, ale také zaměstnanci městem spoluvlastněné společnosti TS Valašské Meziříčí, s. r. o. se stále častěji potýkají s problém ř

Post

Sníh se blíží letošnímu maximu

Nástup opravdové zimy se projevil také ve výsledcích meteorologických měření.

Post

Valašské Meziříčí bude mít nový bazén, vstup i ohřev vody pro koupaliště

Areál letního koupaliště ve Valašském Meziříčí se v následujících dvou letech dočká řady změn. Tou nejvýznamnější bude vznik nového bazénu s ohřevem

PARTNEŘI

www.wwwdesign.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA

Aktivní Dítě