EKONOMIKA / Investice

Popis: Sídliště Družba II.
Sídliště Družba II.
4.8.2020

Druhá etapa revitalizace sídliště Družba II se uskuteční. Město získalo dotaci

Hulín

Město Hulín uspělo s žádostí o dotaci na druhou etapu revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Družba II. Od Ministerstva pro místní rozvoj ČR obdrží částku 4,8 milionu korun, která pokryje necelou polovinu z celkových nákladů ve výši cca 11 milionů korun. Samotné práce budou zahájeny na jaře příštího roku a potrvají do konce srpna.

„Pokud existuje šance zajistit vícezdrojové financování, vždy se ji snažíme využít. V řadě případů se nám dotace daří získávat, což svědčí o kvalitní přípravě žádostí, za kterou kolegům z městského úřadu děkuji. Je skvělé, že se nám podaří dovést revitalizaci veřejných prostranství na sídlišti Družba II do plánovaného konce,“ konstatoval Roman Hoza, starosta Hulína.

Smlouvu o poskytnutí dotace podepíše město s ministerstvem do konce tohoto roku. „Do té doby ještě doložíme některé nezbytné doklady, o jejichž zaslání jsme byli požádáni,“ doplnil Roman Dutkevič, vedoucí Odboru rozvoje města a životního prostředí hulínské radnice.

Druhá etapa revitalizace sídliště Družba II počítá například s vybudováním nové dopravní infrastruktury a rekonstrukcemi stávajících komunikací. Vzniknou zde také nové prostory pro volnočasové aktivity dětí i dospělých, v plánu je instalace moderního veřejného osvětlení nebo vybudování nových míst pro odkládání odpadů.

První etapu revitalizace sídliště Družba II se uskutečnila v roce 2018. V jejím rámci došlo k rekonstrukcí příjezdové komunikace ke garážím a novým parkovacím stáním, k výstavbě nových přístupových chodníků, k výměně veřejného osvětlení v této lokalitě, vzniklo zde 48 nových parkovacích míst, z toho 3 místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, byla vysazena doprovodná zeleň sestávající z 30 stromů a 229 keřů včetně založení nových trávníků, a byly vytvořeny dvě zpevněné plochy pro dětské a workoutové hřiště.

Celkové náklady na realizaci první etapy dosáhly výše 6,27 milionů korun. 

Autor / zdroj: Zdeněk Dvořák

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Otrokovické náměstí letos zpestří umělé kluziště

Do poslední možné chvíle čekalo vedení města společně s vedením Otrokovické BESEDY, zda bude bezpečné vzhledem ke koronavirové epidemii nainstalovat u

Post

Na otrokovické náměstí se vrátí prodej vánočních stromků

Obyvatelé a návštěvníci města si opět po letech mohou zakoupit vánoční stromek na náměstí 3. května. Prodej se uskuteční od 27. listopadu až do 23. pr

Post

Rožnov opravil za 1,02 milionu korun 185 metrů chodníků v parku

Na podzim loňského roku byla dokončena první etapa oprav chodníků v městském parku. V letošním roce se pokračovalo na druhé etapě, která celkově zahrn

PARTNEŘI

www.wwwdesign.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA

Aktivní Dítě