AKTUÁLNĚ / Společnost

Lidé ve Valašských Kloboukách mohou navštívit výstavu studií nové podoby Masarykova náměstí

VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Valašskokloboucké podnikatelské centrum hostí výstavu pěti architektonicko-urbanistických návrhů, které pro zdejší Masarykovo náměstí vznikly v rámci celostátní veřejně prospěšné soutěže Cena Petra Parléře.

Veřejnost se tak může seznámit nejen s vítěznou studií Marie Hlavaté a jejího kolektivu, ale i s dalšími inspirativními pohledy na novou podobu jednoho z největších náměstí v České republice.

„Výstava ukazuje studie, jež přinášejí nápady a možnosti, jak v budoucnu pomoci Masarykovu náměstí, aby bylo znovu reprezentativním veřejným prostorem. Návrhy mají přispět k zahájení diskuse a inspirovat nás, nejsou pro Město Valašské Klobouky nijak závazné. Přesto je dobré brát je na vědomí a otevřít na toto téma dialog s občany,“ vyjádřil místostarosta města a člen Hodnotitelské rady Ceny Petra Parléře Martin Janík. Samotné úpravy náměstí jsou podle něj otevřenou otázkou příštích let, je však prospěšné prodiskutovat různé pohledy na věc.

Při vernisáži představil architekt Josef Hlavatý jejich návrh nového pojetí Masarykova náměstí, který si díky svým kvalitám zasloužil v soutěži první místo. Shrnul historický vývoj náměstí i jeho současné problémy a představil jejich citlivé řešení. „Mezi nejpalčivější zařadil roztříštěnost, kdy si návštěvník na mnoha různorodých površích a prostorech ani neuvědomuje, že se nachází na náměstí, dále bariéry jako diagonálu, ostrůvky a obrubníky, které znemožňují volný pohyb a zabírají cenné místo, izolaci historických dominant i neregulovanou dopravu,“ dodal.

Jako řešení se podle architektů Hlavatých ukazuje jednotná dlažba v celé ploše náměstí, vybudování odstavných parkovišť a podzemních garáží mimo náměstí, parkování po jeho obvodu k zajištění dostupnosti obchodů, zachování autobusového nádraží pouze jako nástupních a výstupních zastávek či dostavbu tzv. špalíčku ve středu náměstí autobusovou čekárnou.

Člen Hodnotitelské rady Ceny Petra Parléře, architekt Tomáš Vích, uvedl k Masarykovu náměstí tyto své dojmy: „Jako návštěvník považuji valašskokloboucké náměstí za unikátní svou velikostí, která umožňuje jeho společenské využití. Náměstí není rámováno jen historickými domy, ale i hřebeny okolních hor. To je jeho jedinečná krása. Domnívám se, že má potenciál stát se významným reprezentačním centrem zvedajícím úroveň města. Za tím účelem je třeba jej zbavit zbytečných bariér, které zde vznikly v průběhu let.“

Architektka Eva Špačková zdůrazňuje hlavně potřebu veřejného konsensu, při němž musejí být s úpravami a změnami ztotožnění především obyvatelé, kteří náměstí denně využívají. „V diskusi o nové podobě náměstí by měli vyjádřit, co od náměstí očekávají a co je pro ně důležité. Zároveň se mohou nechat inspirovat soutěžními návrhy, které přinášejí nové možnosti a přístupy k podobě a využití náměstí. Vítězný návrh soutěžní porota považovala za velmi působivý a zároveň funkční. Po debatě při představení návrhů veřejnosti se zdá, že pro místní občany je důležité řešení parkovacích míst. Parkování by se nemělo omezovat pouze na plochu náměstí, ale je potřeba zvážit všechny možnosti v širším centru města.“

Někteří zastupitelé města a občané již na vernisáži ocenili navrhovaný nový reprezentační prostor, ovšem za podmínky zachování dostupnosti pro automobilovou dopravu a zásobování. Jiní byli spíše skeptičtí a oponovali nereálnosti návrhu i zbytečnosti uváděných opatření. Jak se tedy diskuse vyvine a jaký ohlas náměty na úpravy náměstí vyvolají, to ukáže až čas. Veřejnost má nyní prostor navštívit výstavu či si studie prohlédnout na webu. Expozice v podnikatelském inkubátoru potrvá do 12. dubna a je přístupná ve všedních dnech kromě pátku od 14 do 16 hodin, mimo tuto dobu po domluvě na telefonu 605 701 120.

Autor / zdroj: Ing. Lenka Zvonková

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.