EKONOMIKA / Spotřebitel

Cena tepla v Otrokovicích se zvýší, zůstává ale nižší než v jiných městech
Ilustrační foto. 
Autor / zdroj foto: Pixabay

Otrokovice

Zvýšená sazba DPH, ale i navýšení ceny od teplárny způsobí, že předběžná cena tepelné energie pro rok 2024 bude v Otrokovicích vyšší a to 1134,73 Kč/GJ, což je o 186 korun víc než loni. Navýšení je tedy přibližně stejné jako v předchozím roku, kdy předběžná cena vzrostla v meziročním srovnání o cca 20 %.

V přepočtu na domácnost v bytě 2+kk by zvýšení ceny mělo být v průměru přibližně o 300 Kč měsíčně. Na navýšení má vliv zvýšená sazba DPH, kterou stát od nového roku zvyšuje z 10 % na 12 %. Dále je navýšení ceny způsobeno především zvýšením ceny tepelné energie od Teplárny Otrokovice, která k němu přikročila z důvodu zvýšených nákladů na investice a provoz v důsledku mezinárodních závazků ČR na snižování emisí CO2 (tzv. „green deal“), zvýšenými náklady na emisní povolenky, atd. Teplárnám také stát zrušil podporu pro ekologickou výrobu elektřiny a tepla. V neposlední řadě rostoucí inflace ovlivnila prakticky všechny další položky vstupující do kalkulace ceny tepla včetně zvýšení ceny elektřiny.

Přesto městská společnost TEHOS, jako distributor tepla v Otrokovicích, drží ceny níž než některá okolní města. Například ve Zlíně je předběžná cena pro příští rok 1162,60 Kč/GJ s DPH, ve Vsetíně 1297,02 Kč/GJ s DPH, v Prostějově 1293,69 Kč/GJ s DPH a ve Valašském Meziříčí 1207,36 Kč s DPH.

Město Otrokovice se, prostřednictvím své obchodní společnosti TEHOS, stará o dodávku tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody ve více než 5600 domácnostech a dalších objektech, mezi které se řadí například školy, školky a jiná zařízení občanské vybavenosti.

Pro zajištění dodávky TEHOS vlastní a využívá více než 15 km horkovodních rozvodů a více než 200 předávacích stanic, které dispečersky řídí prostřednictvím vlastní komunikační sítě. Aby byla dodávka tepla kvalitní a spolehlivá, probíhají každoročně významné investice do tepelných zařízení. V roce 2024 jsou naplánovány opravy a investice za téměř 10 milionů korun. „Jedná se na příklad o výměnu řídících systémů - takzvaných regulátorů na dvaceti předávacích stanicích, výměnu čerpadel za energeticky úspornější, výměnu regulačních ventilů a dalších strojních a elektronických součástí předávacích stanic, dále jde o provádění pravidelného servisu, revizí a předepsaných kontrol včetně metrologického ověřování měřičů tepla,“ vyjmenoval Tomáš Morys.  

Pro všechny odběratele tepelné energie ze zařízení TEHOS platí stejná jednotková cena. Ta je kalkulována v souladu s platnými cenovými předpisy, tj. zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a zároveň v souladu s příslušným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie.

Rada města Otrokovice, ve funkci jediného společníka obchodní společnosti TEHOS, po předchozím projednání v dozorčí radě společnosti, schválila dne 20. 12. 2023 předběžnou cenu tepelné energie pro rok 2024 ve výši 1134,73 Kč/GJ s DPH (12 %). Výsledná cena tepelné energie roku 2023 bude známa až začátkem roku 2024 po provedení její výsledné kalkulace. „Na konečnou cenu a tedy finanční náklad domácnosti na teplo má vliv spotřeba energie. V roce 2023 bylo odběratelům dodáno méně tepla, než byl reálný předpoklad. Záleží samozřejmě na individuálním nastavení záloh za teplo, ale celkově mohou lidé za rok 2023 počítat s přeplatky, které budou odběratelům vraceny zpět prostřednictvím vyúčtování od správců SVJ,“ uzavřel jednatel městské obchodní společnosti TEHOS Tomáš Morys.

Autor / zdroj: Lenka Vaculová

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.